שינוי בהרכב דירקטוריון

שינוי בהרכב דירקטוריון אונליין שיחסוך לך זמן, כסף ובירוקרטיה. ניתן לסיים את ההליך תוך פחות מ- 5 דקות ואנחנו נטפל בכל הניירת.

באמצעות המערכת המתקדמת שפיתחנו אתם יכולים לסיים הליך שינוי בהרכב דירקטוריון תוך פחות מ- 5 דקות. לאחר סיום ההליך עורך דין יכין את כל המסמכים הדרושים לדיווח על שינוי בהרכב דירקטוריון. 
דירקטוריון (מועצת המנהלים) הוא אורגן של החברה אותו ממנה האסיפה הכללית בחברה אלא אם כן הוחלט אחרת בתקנון החברה. חברי הדירקטוריון אינם ממונים על ניהולה השוטף של החברה, שכן לשם כך קיימת הנהלת החברה ומנכ״ל החברה. הדירקטוריון עוסק בגיבוש האסטרטגיה של החברה ומפקח על פעילותו של המנכ״ל וההנהלה הבכירה. 

ליגלוויז

שירות שינוי בהרכב דירקטוריון כולל:

שאלות נפוצות

דירקטוריון הוא מועצת המנהלים בתאגיד, והוא הגוף הקובע את יעדי הארגון והאסטרטגיה העיסקית שלו. הוא גם מפקח על הדרך לעמידה ביעדים אלה והגשמתם.

אנו מתחייבים לדווח לרשם החברות על השינוי בהרכב הדירקטוריון תוך 24 שעות ממועד חתימת ההחלטה המאשרת את השינוי. משך הטיפול בבקשה ברשם החברות אורך עד 10 ימי עסקים אך לרוב מאושר מיידית (לרוב יאושר מיידית ככל והבקשה הוגשה אונליין ולא צורפו אליה מסמכים).

מספר הדירקטורים ייקבע בתקנון החברה ואולם די אם נקבע בתקנון המספר המרבי והמזערי של הדירקטורים.

כן, תאגיד רשאי לתפקד כדירקטור אלא אם כן מדובר בתאגיד מפר חוק או שנקבע שאינו רשאי לשמש כדירקטור (למשל בתקנון החברה).

כן,אך ישנם חריגים, למשל:
1. לא ימונה לדירקטור מי שהוכרז פושט רגל כל עוד לא הופטר, וכן תאגיד שהחליט על פירוקו מרצון או שניתן לגביו צו פירוק;
2. לא ימונה לדירקטור אדם או תאגיד המשמש כדירקטור בחברה אחרת הרשומה כחברה מפרת חוק (לדוגמה בשל אי דיווח בזמן לרשם החברות או בשל אי תשלום אגרה שנתית).

חוק החברות מחייב שחברה פרטית תדווח לרשם החברות על מינויו של דירקטור ועל סיום כהונתו של דירקטור, בתוך 14 ימים מהיום שמונה או מהיום שנסתיימה כהונתו.

מרשמי החברה הם הקובעים. חברה מחויבת לערוך מרשמים פנימיים. יחד עם זאת, קיימת חובת דיווח לרשם החברות.

צרו איתנו קשר. אי עריכת מרשמים עלולה להוביל לרישום חברה כמפרת חוק ברשם החברות.

פשוט מאד. חסכון בזמן, בירוקרטיה וכסף. ב- LegalWiz אנו נכין את כל המסמכים הנדרשים לשינוי בהרכב דירקטוריון ונדווח על כך לרשם החברות אונליין. 

בין לקוחותינו

דילוג לתוכן