פירוק חברה מרצון

הפסקת פעילותה של חברה מכל סיבה שהיא מחייבת ביצוע הליך של פירוק לשם חיסולה הסופי. לאחר השלמת הליך ״פירוק מרצון״, תפסק החובה לתשלום אגרה שנתית מרשם החברות והחברה תחדל מלהתקיים. הליכי ״פירוק מרצון״ נוטים להיות ארוכים ומטרידים וכוללים הגשת מסמכים לרשם רבים, פרסומים ברשומות ושמירה על לוח זמנים. התחילו בהליך פירוק מרצון, תנו לנו לבצע עבורכם את העבודה המפרכת, חסכו באגרה והמשיכו לייעד הבא בראש שקט.
אנו נכין עבורכם את כל המסמכים הדרושים לצורך פירוק חברה מרצון, נלווה את ההליך שאורך לכל הפחות מספר חודשים ונחסוך עבורכם אגרה לרשם החברות.

ליגלוויז

שלבי פירוק חברה מרצון

הגשת תצהיר כושר פירעון לרשם החברות

כינוס אסיפה כללית ומינוי מפרק

פירוק החברה וכינוס אסיפה סופית

בין לקוחותינו

Skip to content