פירוק חברה מרצון

עלות חברת יחיד: ₪750

עלות חברת רבים: ₪1,300

הפסקת פעילותה של חברה מכל סיבה שהיא מחייבת ביצוע הליך של פירוק לשם חיסולה הסופי. לאחר השלמת הליך ״פירוק מרצון״, תפסק החובה לתשלום אגרה שנתית מרשם החברות והחברה תחדל מלהתקיים. הליכי ״פירוק מרצון״ נוטים להיות ארוכים ומטרידים וכוללים הגשת מסמכים לרשם רבים, פרסומים ברשומות ושמירה על לוח זמנים. התחילו בהליך פירוק מרצון, תנו לנו לבצע עבורכם את העבודה המפרכת, חסכו באגרה והמשיכו לייעד הבא בראש שקט.
אנו נכין עבורכם את כל המסמכים הדרושים לצורך פירוק חברה מרצון, נלווה את ההליך שאורך לכל הפחות מספר חודשים ונחסוך עבורכם אגרה לרשם החברות.

שלבי פירוק חברה מרצון

info5

הגשת תצהיר כושר פירעון לרשם החברות

info4

כינוס אסיפה כללית ומינוי מפרק

info2

פירוק החברה וכינוס אסיפה סופית

Skip to content