מילון מונחים

בשפה שלנו

מילון מונחים זה כולל מונחים בסיסיים במגוון תחומי משפט והוא נועד לתת מידע בסיסי אודות השירות אותו אתם מחפשים

יש לנו ידע ואנו נשמח לשתף אותו

השתמשו במילון המונחים שלנו על מנת לקבל ידע בסיסי  לגבי השירות אותו אתם מחפשים, כך, כאשר תבואו לקבל את השירות מגורם מקצועי, תהיו ממוקדים והשפה לא תהיה זרה עבורכם. לעיתים קרובות למונחים שאנו משתמשים בהם בשפת היום יום ישנה הגדרה שונה לגמרי בשפה המשפטית.

צוואה הוא מסמך עם קונוטציה מרתיעה אך למעשה הוא מסמך חשוב ביותר עבור מי שרוצה להגן על קרוביו ואהוביו ושרצונותיו יתקיימו לאחר לכתו.החוק הישראלי מכיר ב-4 סוגי צוואות: צוואה בעדים, צוואה בפני רשות, צוואה בכתב יד וצוואה בעל פה. לכל אחד מסוגי הצוואות כללים שונים על מנת שהצוואה תהא תקפה. במידה וישנה צוואה תקפה הוראותיה יגברו על כללי הירושה על פי דין. אנו בליגל וויז נספק ייעוץ מקצועי ופתרונות יצירתיים ונערוך עבורכם צוואה אשר תשקף את רצונותיכם באופן מלא.

צו קיום צוואה הינו השלב הראשון שיש לבצע על מנת לחלק את העיזבון בין היורשים. צו קיום צוואה יצהיר שהצווה בתוקף. בכדי לקבל צו קיום צוואה יש להגיש בקשה מתאימה בצירוף מסמכים לרשם לענייני ירושה. אנו בליגל וויז נכסוך לכם הרבה זמן וכסף בעריכת הבקשה לצו קיום צוואה.

החוק בישראל קובע כי מצווה יכול לעשות ברכושו כרצונו לאחר לכתו (חופש הציווי) ואין כל חובה שבדין להעביר את העיזבון או חלקו לגורם מסוים ואפילו לא למשפחתו של המצווה. על כן, הדרך הטובה ביותר להעברת עזבון היא באמצעות צוואה אשר תפרט כיצד מעוניין המצווה לחלק את עזבונו. במידה ונכתבה צוואה תקפה, ימולאו הוראותיה. אנו בליגל וויז נספק ייעוץ מקצועי ופתרונות יצירתיים ונערוך עבורכם צוואה אשר תשקף את רצונותיכם באופן מלא.

על מנת לחלק עיזבון כאשר לא הייתה למנוח צוואה יש להגיש בקשה לצו ירושה. צו ירושה מציין את שמות היורשים וחלקם היחסי בעזבון בהתאם לדין. בכדי לקבל צו ירושה יש להגיש בקשה מתאימה בצירוף מסמכים לרשם לענייני ירושה. אנו בליגל וויז נכסוך לכם הרבה זמן וכסף בעריכת הבקשה לצו ירושה.

בקשה לצו צוואה או צו ירושה תוגש לרשם לענייני ירושה. הרשם לענייני ירושה הוא המוסמך להצהיר על זכויות היורשים.

ניתן לחלק את אחריות היורשים לחובות העיזבון לשתי תקופות. 1. בטרם חלוקת העיזבון- על היורשים לפרוע חובות מתוך נכסי העיזבון; 2. התקופה שלאחר חלוקת העיזבון- במידה והנושים הוזמנו להודיע על חובות העיזבון והחובות כאמור שולמו, היורשים אינם אחראים עוד לחובות העיזבון. במידה והנושים לא הוזמנו להודיע על חובותיהם, יורש יהיה חייב אחראי לחובות עד לגובה שווי העיזבון כולו. על כן, המחוקק מעודד את היורשים לזמן נושים  להודיע על חובות העיזבון. יורשים יישאו בחובות העיזבון בהתאם לחלקם היחסי אלא אם הוגדר אחרת בצוואה.

עיזבון הוא כל הנכסים שאדם משאיר אחריו לאחר לכתו. ישנן זכויות שאינן כלולות בעזבון כגון כספי ביטוח ופנסיה אשר מועברים ישירות למוטבים הרשומים בהם. ברירת המחדל היא שעזבון יחולק בהתאם לחוק הירושה אך כל אדם יכול לקבוע בצוואתו כיצד יחולק רכושו, וזו גוברת על חוק הירושה. אנו בליגל וויז נספק ייעוץ מקצועי ופתרונות יצירתיים ונערוך עבורכם צוואה אשר תשקף את רצונותיכם באופן מלא.

לפי החוק הישראלי תאגיד או חברה יכולים לרשת עיזבונו של אדם או חלקו וזאת בהתאם לצוואה תקפה. כמו כן תאגיד רשאי לרשת אף אם לא היה קיים בעת פטירת המוריש וניתן להקימו לאחר מות המוריש. לדוג׳ – אדם המצווה סכום כסף לעמותה לקידום ענף ספורט שתוקם לאחר לכתו או אדם המצווה נכס לחברה שבנו ירשום לאחר לכתו. אנו בליגל וויז נספק ייעוץ מקצועי ופתרונות יצירתיים ונערוך עבורכם צוואה אשר תשקף את רצונותיכם באופן מלא.

צוואה בעדים הינה צורת הצוואה הנפוצה ביותר. לצוואה בעדים שני מרכיבי יסוד בלעדיהם הצוואה אינה תקפה: 1. צוואה בכתב; 2. הצוואה נחתמה בפני שני עדים. כמו כן על הצוואה לשאת תאריך. אנו בליגל וויז נספק ייעוץ מקצועי ופתרונות יצירתיים ונערוך עבורכם צוואה אשר תשקף את רצונותיכם באופן מלא ותגן על אהובכם.

מנהל עיזבון הינו מי שמונה בצוואה או על ידי בית המשפט לתפקיד אלא אם הוא אינו יכול או שאינו מסכים לקבל את המינוי. תפקידו של מנהל העיזבון הוא לנהל את העיזבון- לסלק חובות, לחלק את יתרת העיזבון בהתאם לצוואה או לצו הירושה ולעשות כל פעולה הדרושה לשם כך. מנהל עיזבון יכול לבצע תפקידו בשכר או שלא. פעולות מנהל העיזבון נתונות לפיקוח בית המשפט. ניתן למנות מספר מנהלי עיזבון לעיזבון אחד. אנו בליגל וויז נערוך עבורכם צוואה הכוללת מינוי של מנהל עיזבון.

חלוקת עיזבון תתבצע לאחר שחלף המועד שנקבע להזמנת נושים להודיע על תביעותיהם, סילוק חובות וקביעת זכויות היורשים. 

צוואה הדדית היא צוואה שבני זוג עורכים בידיעה שהם מסתמכים על צוואתו של בן הזוג. כלומר, צוואה הדדית נערכת, לרוב, מתוך החלטה משותפת ורצון להגביל את צעדי בן הזוג אשר יוותר בחיים. צוואה הדדית יכולה להיערך במסמך אחד או בשני מסמכים שונים. אם אחד מבני הזוג יהיה מעוניין לבטל צוואה הדדית עליו לעשות זאת באחת מן הדרכים הבאות: 1. אם שני בני הזוג בחיים- בן הזוג שמעוניין לבטל את הצוואה ההדדית יעשה זאת בהודעה בכתב לבני הזוג השני ובכך יתבטלו הצוואות ההדדיות של בני הזוג; 2. לאחר מות אחד מבני הזוג- במידה והעיזבון טרם חולק, בן הזוג שמעוניין לבטל את הצוואות ההדדיות יסתלק מחלקו בעיזבון ובכך יבוטלו הצוואות ההדדיות. במידה והעיזבון כבר חולק, בן הזוג שמעוניים לבטל ישיב לעיזבון את אשר ירש או את שוויו.

דילוג לתוכן