המדריך ליישום תקנות אבטחת מידע - רישום מאגר מידע

הגנת הפרטיות היא נושא עולמי רותח. בחודש מאי 2018 נכנסו לתוקף תקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע) החלות על כלל המשק הישראלי ומחייבות בעלי עסקים קטנים וגדולים ברישום מאגר מידע. היו ערוכים ומוכנים לתקנות, בדקו האם עליכם לרשום מאגר מידע והימנעו מאכיפה מתהדקת של קנסות כבדים.

שתף את המדריך

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

מה זה בכלל אבטחת מידע?

אבטחת מידע עוסקת בהגנה על מידע מפני חשיפה, גישה לא מורשית, העתקה או השמדה. ניתן לומר שכל עסק מחזיק במאגר מידע כזה או אחר כדוגמת רשימת עסקאות, לקוחות וספקים.

למאגרי המידע ערך כלכלי רב עבור עסקים היות והם כוללים מידע אישי, הם נבנים בעמל של שנים והם מסייעים ביצירת יתרון על פני מתחרים. בהתאם, כל בעל עסק שמנהל, מחזיק או עושה שימוש במידע על אנשים מחויב לפעול לאבטחת המידע על פי הוראות החוק.

מתי חלה החובה לרישום מאגר מידע?

בעל מאגר מידע חייב ברישום המאגר אצל רשם מאגרי המידע אם נתקיים בו אחד מאלה:
(1) המאגר משמש לשירותי דיוור ישיר; (2) יש במאגר מידע רגיש; (3) מספר האנשים שמידע עליהם נמצא במאגר עולה על 10,000; (4) המאגר כולל מידע על אנשים והמידע לא נמסר על ידיהם, מטעמם או בהסכמתם למאגר זה; (5) המאגר הוא של גוף ציבורי.

אנו מנוסים ביותר ברישום מאגרי מידע ויש לנו כלים דיגיטליים שיסייעו בהליך- לרישום מאגר מידע (ניתן לסיים את ההליך באתר ב- 5 דקות.)

לבדיקה והמלצה האם החוק מחייב אותך ברישום מאגר מידע

שאלות ותשובות

מה נחשב למידע רגיש?

למידע רגיש ייחשבו, בין היתר, נתונים על אישיותו של אדם, צנעת אישותו, מצב בריאותו, מצבו הכלכלי, דעותיו ואמונתו, הרגלי צריכה.

אם אני שומר מידע על אנשים באמצעות רכישת לידים או איסוף דרך הפייסבוק אני חייב במאגר מידע?

כל עוד המידע לא נמסר על ידי האנשים שרשומים במאגר ובהסכמתם יש צורך לרשום מאגר מידע.

אילו מסמכים צריך כדי להגיש מאגר מידע לרישום?

בדרך כלל המסמכים יהיו הצהרת מנהל המאגר, כתב מינוי של מנהל המאגר ואישור מורשה חתימה בתאגיד.

האם חייבים עורך דין לרישום מאגר?

מומלץ להיעזר בשירותיו של עורך דין מנוסה להגשת הבקשה כיוון שצריך להכיר את החוק והטפסים היטב. כמו כן, עורך דין צריך לאמת בחתימתו את מסמכי אישור מורשה החתימה מטעם התאגיד ועל כתב מינוי מנהל המאגר.

מה הסנקציות על אי רישום מאגר החייב ברישום?

ניהול, החזקה או שימוש במאגר מידע שחייב ברישום ולא נרשם מהווה עבירה פלילית שדינה מאסר שנה ובנוסף רשאי רשם מאגרי מידע להטיל קנס מינהלי בגובה אלפי שקלים.

מעוניינים בעריכת הסכם עבודה?

צרו קשר

אנחנו מנוסים ביותר ברישום מאגרי מידע
אל תהססו לפנות אלינו בכל שאלה ואנו ניתן לכם את השירות הטוב ביותר.

Skip to content