בקשה לצו קיום צוואה

עלות : ₪1,000

בקשה לצו קיום צוואה הינה בקשה המוגשת לרשם לענייני ירושה כדי שהצוואה תיכנס לתוקף. הבקשה תוגש על ידי עורך דין מטעמנו אונליין בשמם של הזכאים על-פי הצוואה (הרשומים בצוואה), לאחר פטירת האדם אשר הותיר אחריו את הצוואה.

שירות הגשת בקשה לצו צוואה כולל:

המסמכים הדרושים לצורך הגשת הבקשה:

Skip to content